Unsplashed background img 1

Vrij Katholiek Onderwijs Lede v.z.w.

INTERN MELDPUNT KLOKKENLUIDERSWerk je op onze school en weet je of vermoed je dat bepaalde regelgeving niet correct wordt nageleefd? Dan kan je dit melden door contact op te nemen met ons intern meldpunt voor klokkenluiders:

Hoe melden?

mail klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen

local_post_office Guimardstraat 1, 1040 Brussel

call 02 507 07 12Hoe gaan zij te werk?

Het interne meldpunt gaat aan de slag met je melding en behandelt die altijd vertrouwelijk. Wanneer je te goeder trouw een melding doet, ben je bovendien beschermd tegen represailles vanuit de werkgever. Denk bijvoorbeeld aan negatieve beoordelingen, schorsing of ontslag, maar ook het opleggen van een tuchtmaatregel. De bescherming tegen represailles is onbeperkt in tijd.Wie kan hiervan gebruik maken?

Let op! Het interne meldpunt voor klokkenluiders is in de eerste plaats bedoeld voor personeelsleden maar daarnaast kunnen ook sollicitanten, ex-werknemers, stagiairs en leveranciers/aannemers ervan gebruik maken. Leerlingen en hun ouders kunnen geen gebruik maken van de klokkenluidersregeling! Voor hen geldt de gewone klachtenregeling..

Klachtenregeling voor ouders en leerlingen.

Description Gewone klachtregeling.Nog vragen over deze regeling?

Meer informatie over de klokkenluidersregeling binnen onderwijs vind je ook terug op de webpagina van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Description Bekijk de pagina van Onderwijs Vlaanderen.

Vrij Katholiek Onderwijs Lede v.z.w.

INTERN MELDPUNT KLOKKENLUIDERSWerk je op onze school en weet je of vermoed je dat bepaalde regelgeving niet correct wordt nageleefd? Dan kan je dit melden door contact op te nemen met ons intern meldpunt voor klokkenluiders:

Hoe melden?

mail klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen

local_post_office Guimardstraat 1, 1040 Brussel

call 02 507 07 12

Hoe gaan zij te werk?

Het interne meldpunt gaat aan de slag met je melding en behandelt die altijd vertrouwelijk. Wanneer je te goeder trouw een melding doet, ben je bovendien beschermd tegen represailles vanuit de werkgever. Denk bijvoorbeeld aan negatieve beoordelingen, schorsing of ontslag, maar ook het opleggen van een tuchtmaatregel. De bescherming tegen represailles is onbeperkt in tijd.Wie kan hiervan gebruik maken?

Let op! Het interne meldpunt voor klokkenluiders is in de eerste plaats bedoeld voor personeelsleden maar daarnaast kunnen ook sollicitanten, ex-werknemers, stagiairs en leveranciers/aannemers ervan gebruik maken. Leerlingen en hun ouders kunnen geen gebruik maken van de klokkenluidersregeling! Voor hen geldt de gewone klachtenregeling.

Klachtenregeling voor ouders en leerlingen.

Description Gewone klachtregeling.Nog vragen over deze regeling?

Meer informatie over de klokkenluidersregeling binnen onderwijs vind je ook terug op de webpagina van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Description Bekijk de pagina van Onderwijs Vlaanderen.