Portaal ICT VKOL
PAUL
Ondersteunende Diensten
roomdirecties Morgenster, Wimpelke en Kwikstaartje
buildAndere
Naam Robin weghalen uit directie@vksmorgenster.be, voor VBS 'tWimpelke het adres ann.muylaert@wimpelke aanmaken, emaildadres an.van.wassenhove@kwikstaartje.be maken.
create
AFGEWERKT
Ondersteunende Diensten
roomPersoneelsadministratie
buildSoftware
Herinstalleren laptop Lutgart
create