Portaal ICT VKOL

VLS Wonderster

Soort probleem
Hardware
Uitleg probleem
Meehelpen zoeken naar een goede televisie om te gebruiken in een leslokaal ter vervanging van een beamer. Kan iets met aanraken? Moet kunnen verbinden met Apple TV. Dus niet zoeken naar een merk maar naar welke eigenschappen, accessoires wel of niet zinvol zijn.
Datum aanvraag
2024-01-17
Locatie interventie
Leo
E-mail aanvrager
leo.goeman@vlswonderster.be
Interventie nummer
227
DEZE INTERVENTIE IS AFGEWERKT
Opmerkingen Paul
Opmerkingen school